Polityka prywatności

Polityka prywatności dobrypies.eu

Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem  dobrypies.eu (Polityka Prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Usługodawca, tj.: JS Software Grzegorz Firlit, NIP 9551314199.
 3. Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym dobrypies.eu przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

Art. 2 Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie.
 2. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są w dwojaki sposób: automatycznie – dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz dane przekazywane przez klienta w celu kontaktu z usługodawcą i  wystawienia faktury.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu.
 4. W Serwisie wykorzystywane są Cookies tworzone przez mechanizm Google Analytics zgodnie z zasadami opisanymi tutaj:https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
 5.       W Serwisie wykorzystywane są Cookies tworzone przez mechanizm WordPress zgodnie z zasadami opisanymi tutaj:https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
 6. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać tych informacji, może zablokować te pliki Cookies zgodnie z mechanizmami działania przeglądarki, którą wykorzystuje.
 7. Użytkownik, który nie chce udostępniać swoich danych na potrzeby Google Analytics powinien pobrać i zainstalować ten dodatek:https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
 8. Usługodawca przechowuje dane klienta wymagane do wystawienia faktur przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, którym wystawiono fakturę.
 9. Kontaktując się z dobrypies.eu i przekazując dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) jednocześnie udzielają Państwo zgody dobrypies.eu na ich przetwarzanie w celu udzielenia informacji o oferowanych usługach. Dane te są niezbędne do nawiązania współpracy.
 10. Dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej, a dostęp do nich ma tylko Administrator i firma obsługująca księgowość dobrypies.eu oraz firma zapewniająca obsługę prawną.

Art. 3 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Art. 4 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: gfirlit@gmail.com.

Art. 5 Zabezpieczenie danych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: gfirlit@gmail.com.
 2.  Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.